කලාව | සත්මඬල

කලාව

බසයක් එන තුරු මම බස් නැවතුමේ සිටියෙමි. මා අසල බසයක් බලාපොරොත්තුවෙන් තම දෙදරුවන් හා මවක් සිටියා ය. වසර දෙක තුනකට වඩා එකිනෙකා අතර පරතරයක් නැති මේ දරුවෝ දෙදෙන කුමක් හෝ දෙයකට රණ්ඩු වෙමින් සිටියෝ ය. ටිකෙන් ටික රණ්ඩුව දරුණු වූ අතරම දරුවන් දෙදෙනා මවගේ අත අතහැර ගහ ගන්නට වූයේ ය. මව ආයාසයෙන් දරුවන් දෙදෙනා දෙපැත්තට කළ අතර, අයියාගෙන් ගුටි කා කඳුළු වගුරවමින් සිටි නැඟණියට සැනසිලි බස්...
2018-09-01 00:00:00
Subscribe to කලාව