කලාව | සත්මඬල

කලාව

උද්‍යානයේ කෙළවරට වන්නට ඇති ලී බංකුවේ වාඩිගෙන අවට ලෝකය ගැන හාංකවිසියක හෝ අවධානයකින් තොරව එකිනෙකා හා සෙමෙන් කතා කරමින් සිටින මහලු යුවළක් වෙයි. ඔවුන් ඉඳගෙන සිටින බංකුව තනා ඇත්තේ රොබරෝසියා ගසක් යට ය. ළා දම් පැහැති රොබරෝසියා පෙති යායක් ගස් අවටත් බංකුව පිහිටි බිමත් වැටී තිබේ. ඉඳහිට හමන මඳ සුළඟට නැළවෙන රෝබරෝසියා මලක් දෙකක් අර බංකුවේ ඉඳගෙන සිටින ජීවිතයේ සැඳෑ සමය ගත කරන යුවළ වෙත ද...
2019-08-01 00:00:00
Subscribe to කලාව