කලාව | සත්මඬල

කලාව

නිශ්ශබ්දතාව, හුදෙකලාව යනාදි තත්ත්වයන්ට පූර්ණ ඉඩ අවකාශ සැලැසීමක් හයිකු කවියෙහි අපේක්ෂිත යි. හයිකු නිහඬතාව යනු නිරන්තරයෙන් ප්‍රකෘතිය සමඟ සම්බන්ධ වීම යි.හයිකු යනු ලෝක ව්‍යාප්ත ජීවමාන කාව්‍ය විශේෂයකි. අතිශය සප්‍රාණික නිර්මාණ ක්‍රියාවලියකි. එහි උද්‍යෝගවත් ක්‍රියා ස්වරූපය ප්‍රකට වනුයේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන ලෝකයේ වෙසෙසින් උතුරු ඇමෙරිකාවේ හයිකු නිර්මාණ කාර්යය මාලාව ඇසුරෙනි. 17 වැනි...
2018-08-02 00:00:00
Subscribe to කලාව