කලාව | Page 2 | සත්මඬල

කලාව

‘එලොව ගිහින් මෙලොව ආවා’ යන කියමන එහි වාච්‍යාර්ථය වටහා ගැනීම හේතු කොටගෙන සිදු වූ අවුල් ජාලයයි. කතා පුවත ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා ම නාටකයට නඟා ඇත්තේ හාස්‍යෝත්පාදක සිදු වීමක් ලෙස ය.මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රගේ ‘එලොව ගිහින් මෙලොව ආවා’ යන නාටකය වර්ෂ 1959 සැප්තැම්බර් මස 04 වැනි දින පේරාදෙණියේ ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයේ එළිමහන් රඟ මඬලෙහිදී ප්‍රථම වරට රඟදැක්විණි. එයට මූලාශ්‍රය...
2020-07-01 00:00:00
Subscribe to කලාව