ආචාර්ය රංජිත් ඇල්. අබේවික්‍රම | සත්මඬල

ආචාර්ය රංජිත් ඇල්. අබේවික්‍රම

කාල අවධි අනුව සමාජයේ ඕනෑ ම දෙයක් වෙනස් ස්වරූපයක් ගන්නා බැවින් කවිය ද අනවරතයෙන් ම, නිරන්තරයෙන් ම වෙනස් විය යුතු ය. කවියට එසේ වෙනස් නොවී සිටීමට ද නුපුළුවන. හැටේ දශකයේදී සිංහල කවිය වෙනස් මඟක් ගත්තේ ද එහි ඵල වශයෙනි.වෙනස් වීමඑසේ වෙනස් වීම අරඹා දැනට දසක හයක් පමණ ගෙවී යන තැන නූතන සිංහල කවිය පෝෂණය වූයේ ද?එසේ නැති නම් පරිහානියට පාත්‍ර වූයේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් විමසා බැලීමට මේ හොඳ ම...
2020-06-01 00:00:00
Subscribe to ආචාර්ය රංජිත් ඇල්. අබේවික්‍රම