එස්. නන්දලාල් | සත්මඬල

එස්. නන්දලාල්

1844 දෙසැම්බර් මාසයේ එංගලන්තයේ මැන්චෙස්ටර්හි රොච්ල් නම් උප නගරයේ ‘රොච්ඩේල් සාධාරණ පුරෝගාමීන්ගේ සමිතිය’ පිහිටුවා ගැනීමත් සමඟ ලොව සමුපකාර ව්‍යාපාරය ඇරැඹිණැ’යි පිළිගැනේ.ශ්‍රී ලංකාවේ සමුපකාර සමිතියක් මුලින්ම පිහිටුවා ගනු ලැබ ඇත්තේ 1906 වසරේ යැයි පැවසේ. කෙසේ වෙතත් යටත් විජිත සමයේ පැවැති ව්‍යවස්ථාදායක සභාව සමුපකාර සමිති ලංකාවේ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා නෛතික රාමුව සකසමින් 1911 වසරේ...
2019-07-01 00:00:00
Subscribe to එස්. නන්දලාල්