කැත්ලීන් ජයවර්ධන | සත්මඬල

කැත්ලීන් ජයවර්ධන

නූතනය හා පුරාතනය යා කළ පාලමක් සෑදූ ඉන්දීය මහා ලේඛකයා ලෙස නම් කළ හැකි වන්නේ ගුරුදෙවි රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් ය. උපතින් හින්දු භක්තියකු වුව ද ඔහු කිසිදින කෝවිලකට නොගිය බවක් අප අසා තිබේ. සම්මත ආගම් දෘෂ්ටියෙන් බැහැර වීම ද සමඟ තාගෝර්තුමන් මඟින් ඉස්මතු වූ ආගමික, මුනිවර ස්වභාවය පිළිබඳ ඔහුගේ කියැවීම් හා ලිවීම් බොහෝ සාක්ෂි සපයයි.විශ්වීය මිනිසා නිර්මාණය කිරීමේ වැඩිම ශක්‍යතාවක්,...
2020-10-01 00:00:00
Subscribe to කැත්ලීන් ජයවර්ධන