චාල්ස් දයානන්ද | සත්මඬල

චාල්ස් දයානන්ද

ප්ලොරන්ස් ජනරජයේ ඉතිහාසය එතරම් සාරවත් නැත. එය කුමන්ත්‍රණවලින් ගහන දරදඬු පාලකයන්ගේ රඟමඬලකි. මුදල් පොලී කරන්නන්ගෙන් ගහන මේ අශිෂ්ට අපිරිසුදු නගරයේ බිහි වූ ඩාවින්චි, රෆායල්, මයිකල් ඇන්ජිලෝ වැනි ශ්‍රේෂ්ඨයන් නිසා ඉහත කී දේ ලෝකයට අමතක විය. ඔවුහු එතරම්ම ශ්‍රේෂ්ඨයෝ ය.(ශ්‍රී නේරු)පුබුදු යුගය, පුනර්ජීවන යුගය, පුනරුද යුගය වශයෙන් හඳුන්වන යුරෝපයේ නව පිබිදීම ඇති වූයේ කවරදා දැයි ස්ථිරවම...
2019-08-01 00:00:00
Subscribe to චාල්ස් දයානන්ද