තුසිත ජයසුන්දර | සත්මඬල

තුසිත ජයසුන්දර

මෑත කාලීන ලාං‍කේය නවකතාවේ ස්වර්ණමය අවධිය කුමක් දැයි යන ප්‍රශ්නයට ලැබෙන පිළිතුර පැහැදිලි ය. එක්කෝ ඒ 1960 දශකයයි. නොඑසේ නම් 1970 දශකයයි. කෙසේ නමුදු මේ පිළිතුර නිසැක වශයෙන්ම ගැට ගැසෙන්නේ අතීනානුස්මරණ වුවමනා සමඟිනි. විටෙක මෙය අනිතකාමී වර්තමාන කියැවීම් කරා ද ගමන් කරයි. වඩා විවෘත හා පුළුල් දැක්මකින් යථොක්ත ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සෙවීමේදී වර්තමානය ද ලාංකේය නවකතාවේ ස්වර්ණමය අවධියක්...
2020-06-01 00:00:00
Subscribe to තුසිත ජයසුන්දර