ප්‍රබෝධ කහඳගමගේ | සත්මඬල

ප්‍රබෝධ කහඳගමගේ

 ‘නවකතාව’ යන සාහිත්‍යාංගය බටහිරින් අප අතට පත් වූවක් බව ප්‍රකට කරුණකි වෙයි. විශේෂයෙන් ම ප්‍රංස, ඉංග්‍රිසි, රුසියානු හා ඇමෙරිකානු සාහිත්‍යයෙහි වර්ධනය වූ මෙකී සාහිත්‍යාංගය යුරෝපාවතරණයෙන් අනතුරුව මෙරටට ළඟා වෙයි. ඉංග්‍රීසින්ට මේ රට යටත්විජිතයක් ව තිබියදී බටහිර ආභාසයෙන් මෙරට සාහිත්‍යයට නවකතාව අවතීර්ණ විය. එවන් සමයකදී හම්බන්තොට නගරයෙන් සැතපුම් පනහක් පමණ දුරින් පිහිටි එක්තරා...
2019-02-01 00:00:00
Subscribe to ප්‍රබෝධ කහඳගමගේ