පූජ්‍ය ඇතිපොළ මංගල හිමි | සත්මඬල

පූජ්‍ය ඇතිපොළ මංගල හිමි

කලාකරුවකුගේ අභිමතාර්ථය වනුයේ සම්මාන හෝ හුදු ජනප්‍රියතාව යනාදිය පසුපස හඹායෑම නොව මානව වර්ගයාගේ ප්‍රගමනය උදෙසා සේවය කිරීම යන මහඟු ආදර්ශය නොවන්නේ ද? පසුගිය වසරේ නොබෙල් සාහිත්‍ය ත්‍යාගය හිමි වූ ‘ක්ෂුවෝ ඉෂිගුරෝ’2017 වර්ෂයේ සාහිත්‍ය පිළිබඳ ව නොබෙල් සම්මානය (The Nobel Prize of Literature – 2017) පවුම් 832.500 ක පමණ මුදල් ත්‍යාගයක් ද සමඟින් හිමි කරගන්නා ලද්දේ ජපන් සම්භවයකින්...
2018-05-01 00:00:00
Subscribe to පූජ්‍ය ඇතිපොළ මංගල හිමි