මහාචාර්ය අනුර මනතුංග | සත්මඬල

මහාචාර්ය අනුර මනතුංග

පුරාවස්තු කොල්ලකනු ලබන්නේ බොහෝ විට ඒවා රහසින් විදෙස් රටවලට අලෙවි කිරීම සඳහා ය. මෙය පුරාවස්තු ජාවාරම ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මේ ජාවාරම අද සැලකෙන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම, ගණිකා ව්‍යාපාරය, නීති විරෝධි සංක්‍රමණ වැනි ලෝකව්‍යාප්ත අපරාධ ගණයට ය.පුරාවස්තු කොල්ලය ශ්‍රී ලංකාවේ උරුමය නසාලන පිළිකාවක් ලෙස සඳහන් කළ හැකිය. මෙය අද ඊයේ ඇති වූ දෙයක් නොව කාලාන්තරයක් තිස්සේ අප සමාජ දේහයේ වර්ධනය වූ...
2019-09-01 00:00:00
Subscribe to මහාචාර්ය අනුර මනතුංග