මහාචාර්ය කුලතිලක කුමාරසිංහ | සත්මඬල

මහාචාර්ය කුලතිලක කුමාරසිංහ

සිංහල කෙටිකතාව 19 වැනි සියවසෙහි අවසාන භාගයෙහි මෙරට පැවති ශාස්ත්‍ර පුනර්ජීවනයත් බටහිර ප්‍රචලිතව පැවැති කෙටිකතා සාහිත්‍යයේ ආභාසයත් හේතු කොටගෙන බිහි වූ කලා මාධ්‍යයකි. වාද විවාද හා ඒවා සන්නිවේදනය කිරීමේ අරමුණෙන් බිහි වූ පුවත්පත් සඟරා හේතු කො‍ටගෙන, මේ නව සාහිත්‍යාංගය සමකාලීන සිංහල පාඨකයනට සිංහල භාෂාව මඟින් හඳුනාගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සැලසුණු බව පෙනෙයි. කෙසේ වුවද සිංහල කෙටිකතාවේ...
2019-04-01 00:00:00
Subscribe to මහාචාර්ය කුලතිලක කුමාරසිංහ