මහාචාර්ය ඩෙස්මන්ඩ් මල්ලිකාරච්චි | සත්මඬල

මහාචාර්ය ඩෙස්මන්ඩ් මල්ලිකාරච්චි

මෙය ඔබත් මමත් හොඳින් දන්නා මෑතදී කරළියට ආ ජනප්‍රිය සෙල්ෆිය ගැන ය. මෙහිදි මා ඔසවා තබන කරුණ හෝ මතය වනුයේ “ඡායාරූප කලාවේ නිපුණත්වය, ගාම්භීරත්වය සහ ප්‍රභාව සෙල්ෆිය විසින් විනාශ කරමින් සිටී” ය යන්න ය. සෙල්ෆිය නිසා ඡායාරූප ශිල්පයට සිදුවන මේ විනාශය සහ ඒ නිසාවෙන් ම නුදුරු අනාගතයේදී ඡායාරූප ශිල්පය නමැති විෂයය අතුරුදහන් වීමේ ඉරණමකට මුහුණ පා සිටින්නේ ය යන්න කවුරු හෝ විසින් සමාජගත කළ...
2018-05-01 00:00:00
Subscribe to මහාචාර්ය ඩෙස්මන්ඩ් මල්ලිකාරච්චි