මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර | සත්මඬල

මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර

“ස්වීය නිර්මාණය යනුවෙන් ලොව පහළ වූ සංකල්පයක් ඇතැයි මම නොසිතමි. සිතීමට පටන්ගත් මිනිසා යම් යම් දේ තම පරිකල්පනයේ ශක්තිය අනුව ප්‍රබල ලෙසත් දුබල ලෙසත් පවතින තත්ත්වලට අර්ථ කථනය කළ බව වටහා ගත යුතුය.”මේ අදහස ප්‍රකාශයට පත් කළේ ප්‍රංසයේ සිට ඇමෙරිකාවට පැමිණ තම අප්‍රකට නවකතා දෙකක් ‍වූ Topic of cancer සහ Topic of Capricorn කෘති ලිවීමෙන් කීර්තියට පත් වූ හෙන්රි මිලර් (Henry Miller) (...
2019-04-01 00:00:00
Subscribe to මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර