සේනාරත්න වීරසිංහ | සත්මඬල

සේනාරත්න වීරසිංහ

මේ මහා නාට්‍යකරුවන් දෙදෙනාගේ කෘති පිළිබඳ ව අධ්‍යයනයක යෙදීමෙන් තහවුරු වන්නේ ලොව ශ්‍රේෂ්ඨ රචකයන්ට ම පොදු වූ සමාජ වටපිටාව හා සමාජ ධර්මතා ශේක්ස්පියර්ට මෙන්ම කාලිදාසට ද එක සේ බලපෑ බවත්, එවා ඔවුන්ගේ නිර්මාණ ඔස්සේ විශද වන බවත් ය.මෙරට සිටින අද්විතීය ගණයේ ශේක්ස්පියර් උගතකු වන මහාචාර්ය ඈෂ්ලි හල්පෙ මහතා ශේක්ස්පියර් නාටකයන්ගේ සුවිශේෂතාව පිළිබඳව විවරණය කරමින් මෙසේ සඳහන් කරයි:“සාමාජික...
2019-03-01 00:00:00
Subscribe to සේනාරත්න වීරසිංහ