සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

සිනමාව කලාත්මක භාවිතයක් සේ දකින පාර්ශ්ව තාරණ්‍යයේ නා නා ප්‍රදේශ නානා අන්දමින් ප්‍රතිනිර්මාණයට දක්වන උනන්දුව අව තක්සේරු කළ යුතු නො වේ. මෙතැනදී ප්‍රේමය පමණක් මූලික නොවන බව සිහි කටයුතු ය. ප්‍රේමය සේම ලිංගිකත්වය, වීරත්වය, දේශපාලනය, සන්ත්‍රාසය බඳු පිවිසුම් ගණනාවක් හසුකර ගන්නට මේවායේ නිර්මාපකයන් වෙහෙස වන වග සත්‍යයකි.වෘත්තාන්ත සිනමාව විෂයයෙහි තාරුණ්‍යයට හිමි වන්නේ ඉහළ වටිනාකමකි...
2019-09-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව