සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

සිනමාවේ ප්‍රකාශන රීති හා සෞන්දර්යාත්මක විධි කෙරෙහි ප්‍රබල බලපෑමක් කළ කලා වනුයේ සාහිත්‍යය, වේදිකා නාට්‍යය හා චිත්‍ර කලාවයි. මේ අතුරින් ද සිනමාව සාහිත්‍යයෙන් ලත් ආභාසය අසීමිතයි. සිනමාව වැඩුණේ ද කතා කීමේ කලාවක් ලෙසිනි. එයට අවශ්‍ය වස්තු බීජ, ප්‍රකාශන විධික්‍රම, නිර්මාණාත්මක උපක්‍රම පමණක් නොව රීතියක් හා රිද්මයක් ද ගොඩනැඟුණේ සාහිත්‍ය කලාවට අනුගත වෙමිනි.සිනමාව යනු සාහිත්‍යය නොවේ...
2019-12-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව