සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

AKira Kurasowa  ජපානයෙන් බිහි වූ අධ්‍යක්ෂවරයෙකි. ඔහුගේ දැවැන්තම නිර්මාණය වන්නේ  Seven Samurai  චිත්‍රපටයයි. දහස් ගණනකගේ දායකත්වයෙන් පිරි කඩු සටන් රැගත් Seven Samurai  දැවැන්ත ආසියානු නිර්මාණයක් ලෙසින් හැඳින්විය හැකිය.බටහිර සිනමා ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරු ගණනාවක් අපට හමුවෙති. ඔවුන් දැවැන්ත නිර්මාණ රැසක් සිනමා ක්ෂේත්‍රයට දායාද කර ඇත.ලෝකයේ...
2019-08-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව