සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

ජපන් සිනමාවේ බිහි වූ කලාත්මක සිනමාපට විශාල සංඛ්‍යාවක් ලෝක සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන් හට තිළිණකර දීමට ජපන් සිනමාකරුවන්ට හැකි වූයේ ඔවුන් සතු වූ සුවිශේෂී කුසලතාව නිසා ය.වර්ෂ 1895 දී ඇමෙරිකානු ජාතික තෝමස් අල්වා එඩ්සන් (1847 - 1931) සහ ලුමියර් සහෝදරයෝ (Auguste Lumierce 1862 - 1954, Louis Lumiere 1864 - 1948) ‘චලන චිත්‍ර’ ලෙස සිනමා මාධ්‍ය මුලින් ම ලොවට හඳුන්වා දෙනු ලැබූහ. මෙලෙස ආරම්භ...
2018-08-02 00:00:00
Subscribe to සිනමාව