සිනමාව | සත්මඬල

සිනමාව

මීට වසර 115කට එපිට එනම් 1904 අප්‍රේල් මාසයේ සිංහල අවුරුද්දට දෙතුන් දහසකට පෙර මහ ගෙදර පවත්වන ලද උත්සවයකින් කයිසාරුවත්තේ මුහන්දිරම්ගේ වගතුග කීමෙන් මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ ‘ගම්පෙරළිය’ නවකතාව ආරම්භ වෙයි. 1944දී මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන් විසින් ලියනු ලැබූ මේ නවකතාවේ මීට ශතවර්ෂයකට පෙර සිංහල ගමක සිංහල අවුරුද්ද පවත්වන ලද ආකාරය මොනවට විස්තර වෙයි.“සිංහල අවුරුද්ද නිමිත්තෙන්...
2019-04-01 00:00:00
Subscribe to සිනමාව