සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

පාලි භාෂාවෙන් රචිත ‘සීහළවත්ථුප්පකරණය’ හා ‘රසවාහිනිය’, පුරාතන සිංහල සංස්කෘතිය හැදෑරීම සඳහා ඉවහල් කරගත හැකි මාහැඟි මූලාශ්‍රය දෙකකි. ඉපැරැණි දේශීය කතා ප්‍රවෘත්ති අන්තර්ගත ‘සීහළවත්ථුප්පකරණය’, ධම්මනන්දි නමැති තෙරණුවන් විසින් රචිත කතා සංග්‍රහයක් වන අතර එහි සිංහල පරිවර්තනයක් 1969 වර්ෂයේ ‍පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත මාහිමියන් විසින් ‘ඉතා පැරැණි සිංහල බණ කතා’ යන නමින් මුද්‍රණයෙන් ප්‍...
2019-06-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය