සංස්කෘතිය | සත්මඬල

සංස්කෘතිය

19 වැනි සියවසේදී යුරෝපයේ සහ ඇමෙරිකාවේ කාර්මික ධනවාදයේ වර්ධනය නිසා ඇති වූ වෙනස්කම් පිළිබඳ අමනාපයෙන් සිටි ඇතැම් චින්තකයන්, කලාකරුවන් සහ දාර්ශනිකයන් බුදු දහම වෙත ආකර්ෂණය වූ බව පෙනෙයි.බුදුදහම ගැන ගැන අපි බොහෝ දේ දනිමු. කුඩා කල සිට බෞද්ධ සංස්කෘතියක් තුළ හැදී වැඩීමෙනුත්, කුඩා කල සිට දහම් පාසලේදීත්, පාසලේදීත් බුදු දහම නැවත නැවතත් ඉගෙනීමෙනුත් අපට බුදු දහම ගැන සැලකිය යුතු අවබෝධයක්...
2018-10-01 00:00:00
Subscribe to සංස්කෘතිය