ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

සීගිරි කාශ්‍යප, පියා මරා දැම්මේ කලා වැවේ වැව් බැම්මට රිංගවා මැටි ගසා වසා දැමීමෙනි. ධාතුසේනට තම අවසන් මොහොතේ කෙබදු දේ සිතෙන්නට ඇති ද? ඒ ධාතුසේනගේ ඇටසැකිල්ල කලා වැව් බැම්මේ කොතැනක හෝ තවමත් තිබෙනු ඇත.හයේ හතේ පන්තිවල ඩබ්. ඒ. සිල්වා සූරීන්ගේ විජයබා කොල්ලයේ ඇතැම් ඡේද අපේ පාඩම් පොතට එක්ව තිබුණි. ෂෙරිඩන්ගේ පිසාරෝ නාට්‍යයේ කොටස් ගෙන රචනා කළා යැයි විචාරකයන් කියූ ඒ නවකතාවේ කොටස්...
2018-06-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය