ජනමාධ්‍ය | සත්මඬල

ජනමාධ්‍ය

මානව විද්‍යාඥයන් පවසා සිටින්නේ ක්‍රෝ මැග්නන් මිනිසා හෙවත් නූතන මානවයා වන හෝමෝ සේපියන් මානවයා බැලූ බැල්මට වෙනස් නැති බවයි. එසේ වුවත්, වඩාත් සැලකිල්ලෙන් බැලුවහොත් මේ දෙදෙනා අතර වෙනස්කම් තිබේ.අපේ ආදී මානවයා තම අදහස් මෙන්ම, සිහි කටයුතු දේ මතක තබා ගැනීම සඳහා අක්ෂර විද්‍යාව ඇරැඹීමට පෙර චිත්‍ර, රේඛා, සංකේත, සංඥා සටහන් වැනි ප්‍රකාශන විධි යොදා ගෙන ඇත. පසුකලෙක ලේඛනය ආරම්භ වී ඇත්තේ...
2018-07-01 00:00:00
Subscribe to ජනමාධ්‍ය