සාහිත්‍යය | සත්මඬල

සාහිත්‍යය

මේ ජනප්‍රිය සාහිත්‍ය කෘති පරිශීලනය කරන්නෝ බොහෝ විට ප්‍රබුද්ධ පාඨකයෝ නොවෙති. මෙය අද ඊයේ සිට සිදුවූවක් නොවේ. ඕනෑ ම සමාජයක සාහිත්‍ය තුළ ගැඹුරු, විදග්ධ සාහිත්‍යාංගයක් සහ පොදු ජනයාට රස විඳිය හැකි සාහිත්‍යයක් පැවතීම සාමාන්‍ය ලක්ෂණයකි.ලොව පාඨක ප්‍රසාදය දිනාගත් ලේඛකයන්ගේ කෘති ජනප්‍රිය සාහිත්‍ය කෘති වශයෙන් හැඳින්වෙන බව පොදු පිළිගැනීම වන්නේ ය. මේ අනුව, එංගලන්තයේ චාල්ස් ඩිකන්ස් හා...
2018-11-01 00:00:00
Subscribe to සාහිත්‍යය