ක්‍රීඩා | සත්මඬල

ක්‍රීඩා

21 වැනි ජගත් පාපන්දු ශූරතාවලිය ඇරඹීමට තවත් ඇත්තේ මාස දෙකකටත් අඩු කාලයකි. ජූනි මස 14 වැනිදා සිට ජුලි මස 15 වැනි දිනය දක්වා පුරා මසකට අධික කාලයක් රුසියාවේ පැවැත්වීමට නියමිත ජගත් පාපන්දු ශූරතාව, වෙනුවෙන් මහද්වීප පහක් නියෝජනය කරමින් රටවල් තිස් දෙකක් තරග වැදීමට නියමිත ය.මෙවර තරගාවලියට සමගාමී ව ලෝක කුසලාන ජයග්‍රාහකයන් වෙනුවෙන් පිරිනමන ජූල්ස් රිමේට් රන් කුසලානය රුසියාවේ සිට ලෝකය...
2018-05-01 00:00:00
Subscribe to ක්‍රීඩා