ක්‍රීඩා | සත්මඬල

ක්‍රීඩා

නන්දසේන එදා රිදී පදක්කම දිනා ගනිද්දී තියුණු සටනක නිරත වෙමින් රන් පදක්කම දිනූ සිගේසි මරියානා, ලෝකයේ හොඳ ම ක්‍රීඩකයන් දස දෙනා අතරට පසුව එක් විණි.ලෝකයේ මිල අධිකතම ක්‍රීඩාවක් ලෙස ගොල්ෆ් සැලකෙයි. ඒ හේතුවෙන් ම මේ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වන්නේ ද, ක්‍රීඩා කරන්නේ ද සුපිරි පන්තිය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ය. මේ ක්‍රීඩාවේ පවතින පන්තිමය පදනමට මූලික හේතුව ඒ සුපිරි පන්තියට ගොල්ෆ් ක්‍...
2018-06-01 00:00:00
Subscribe to ක්‍රීඩා